hoofding
Home » Professionele opleidingen » Gezondheidszorg » Verpleegkunde » Starten in februari

Starten in februari

Niet gestart in september met hoger onderwijs? Valt de opleiding die je bij de start van het academiejaar koos, tegen? Dan kun je bij de HUB in februari starten of herstarten met een opleiding Verpleegkunde.

Speciaal programma

Voor studenten die bij het begin van het tweede semester instappen, hebben we een speciaal programma. Zo verlies je niet meteen een heel jaar als je in het najaar niet kon of wilde starten, of als de opleiding die je toen koos, je toch niet ligt. Later beginnen studeren of je heroriënteren vormt dus geen probleem.

Onthaaldag

Op vrijdag 31 januari 2014 (14-16 uur) organiseert de opleiding Verpleegkunde een onthaaldag voor studenten die in het tweede semester starten met hun opleiding. We maken je wegwijs op en rond Campus Brussel – Terranova, het innovatieve gezondheids- en welzijnscentrum van de HUB en Kliniek Sint-Jan in het hart van Brussel. Zo raak je supersnel wegwijs aan de HUB!
De inschrijvingen voor de tweede start van februari 2014 zijn nu afgesloten. Kom gerust langs op de volgende infodag, daar krijg je alle nodige informatie om in september van start te gaan met je opleiding.

Studieprogramma’s voor starters in februari

Als je start in februari, volg je een aangepast programma van circa 27 studiepunten met een beperkt aantal vakken uit de eerste bachelor. Er is geen volledige nieuwe start van de opleiding. Op zich betekent dit geen of weinig studieduurverkorting, maar je kunt wel al een aantal credits behalen voor deze vakken. Voor een aantal opleidingsonderdelen plannen wij nog lesmomenten in het 2de semester, voor andere niet meer. Deze leerstof neem je op in zelfstudie, aangezien die in het eerste semester al gegeven is. Je kunt hierover wel een eerste examenkans opnemen in juni 2014.

Stages en praktijk in het tweede semester

Wie start in het tweede semester kan dus geen praktijkvakken opnemen, aangezien de vakken van het tweede semester verder bouwen op de leerstof die in het eerste semester aan bod kwam. Ook stages zijn pas voor het volgende academiejaar. De overige vakken van de eerste bachelor kun je volgend jaar volgen, in combinatie met een aantal vakken uit de tweede bachelor.

Lesdata

Het aantal lesdagen en de concrete lesdata zijn afhankelijk van de vakken die je opneemt. Dit wordt bij inschrijving afgesproken met de trajectbegeleider.

Ook bij KAHO kun je starten in februari met de opleiding Verpleegkunde.